شما برای اینکه جلوگیری کنید از پخش ویدیوها قبل از اینکه خودتان بخواهید برایتان نمایش داده شود و از حجم اینترنت شما کم شود کافیست وارد قسمت Settings یا همان تنظیمات شوید و از قسمت Account گزینه ی Mobile data use را انتخاب کنید.

گزینه ی Data saver را روشن کنید.

در اینجا بر روی گزینه ی High Resolution Mediaکلیک کنید.این قسمت برای این است که شما مشخص کنید تمایل دارید با چه میزان کیفیتی ویدیوها را مشاهده کنید.

پس از کلیک،شما این حالت را روی Never قرار می دهید تا ویدیوها با حداقل کیفیت نشان داده شوند

فهرست